Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Preduzeće Dream Technologies Group doo Beograd, MB: 20556013, (u daljem tekstu: Provajder), koje je u svojstvu rukovaoca, prilikom obrade podataka o ličnosti primenjuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i odredbe drugih propisa koji uređuju pomenutu oblast.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. Lični podatak je svaki podatak na osnovu koga možemo da Vas identifikujemo (npr. ime, prezime ili email adresa).

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

Za potrebe zakupa usluga, odnosno porudžbine i zasnivanja ugovornog odnosa, kao i u cilju identifikacije korisnika i vlasništva usluga, i bezbednosnih razloga, odnosno u cilju zaštite legitimnih interesa korisnika i zakupljenih usluga ili moguće slučajeve zloupotrebe pruženih usluga, Provajder može prikupiti sledeće lične podatke: ime, prezime, JMBG, adresu prebivališta, broj telefona, email adresu i lozinke za pristup zakupljenim uslugama.

Lične informacije se takođe koriste za potrebe pomoći korisnicima koje mogu proizići iz korišćenja određenih proizvoda i usluga, poput tehničke podrške i pomoći korisnicima usluge a u svrhu indetifikacije i pomoći korisniku na njegov lični zahtev.

Telefonski razgovori putem pozivnog centra (call centar) Provajdera se snimaju u cilju evidencije, bezbednosti, sprovođenja kontrole i poboljšanja kvaliteta.

Provajder može slati određena obaveštenja, po pitanju proizvoda, usluga i specijalnih ponuda, osim u slučaju da ste se odlučili da takve promotivne informacije ne primate, što možete samostalno odabrati u okviru korisničkog portala ili tokom procesa porudžbine na sajtu.

Svrha i pravni osnov obrade ličnih podataka

Pravni odnos za prikupljanje i obradu ličnih podataka je ugovorni odnos i/ili saglasnost subjekta obrade podataka. Takođe, pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka je ispunjenje zakonskih obaveza Provajdera, zaštita ključnih interesa subjekta obrade podataka ili drugog lica, kao i legitiman interes Provajdera ili subjekta obrade.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu pristanka lica na koje se odnose, obrađuju se u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja pristanka od strane lica na koje se podaci odnose.

Podaci u nekim slučajevima mogu biti obrađivani i bez saglasnosti, kao na primer, u skladu sa zakonom ili iz legitimnih interesa, kao što je odbrana od sajber napada, sprečavanje visokotehnološkog kriminala i slično.

Načela obrade podataka i prava korisnika

Provajder poštuje prava po pitanju pristupa, ispravki i uklanjanja ličnih podataka.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Provajdera.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da prijavi neispravnost, zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i ograničenje obrade u skladu sa zakonom i ugovornim odnosom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku Provajderu podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti, ukoliko smatra da se njegovi podaci o ličnosti ne obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Korisnik ima mogućnost samostalnog pristupa prikupljenim podacima, kao i samostalnu ispravku većine podataka putem korisničkog portala.

Za sve ostale zahteve korisnik se može obratiti na email adresu administracije, koja je navedena na kontakt stranici našeg sajta.

Provajder može da odbije zahtev radi poštovanja zakonskih i ugovornih obaveza, kao i u slučaju sumnje u identitet osobe koja podnosi zahtev.

Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Provajder može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu.

U slučaju da odbije da postupi po zahtevu Korisnika, Provajder će o tome obavestiti Korisnika najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva uz adekvatno obrazloženje razloga iz kojih nije postupljeno u skladu sa zahtevom.

Deljenje ličnih podataka

Provajder ne ustupa i ne prodaje lične podatke trećim licima, osim u slučaju nabavke proizvoda ili usluga na Vaš zahtev ili ukoliko smo u obavezi da to učinimo u skladu sa zakonom, kao na primer na osnovu zvaničnog zahteva državnih organa ili sudskog naloga.

Lični podaci će biti dostupni trećim licima u sledećim slučajevima:

Za registraciju domena lični podaci korisnika moraju biti prosleđeni nadležnim registrima domena. Za registraciju nacionalnih domena (.rs ili .срб) lični podaci se prosleđuju organizaciji RNIDS. Za registraciju generičkih i svih ostalih tipova domena podaci se prosleđuju kompaniji PDR (PublicDomainRegistry), koja primljene podatke, u skladu sa svojim pravilima, kao i pravilima ICANN organizacije, prosleđuje dalje nadležnom registru za odabrani tip domena.

Za potrebe kupovine SSL sertifikata lični podaci će biti prosleđeni kompaniji Sectigo (Comodo).

U slučaju registracije generičkih domena podaci o vlasniku domena će biti javno dostupni putem whois servisa koji nadležni registri i registrari domena čine javno dostupnim na internet mreži. U slučaju registracije RS domena, lični podaci neće biti javno dostupni.

Ovi podaci mogu biti sakriveni zakupom dodatne usluge zaštite identiteta registranta domena (whois zaštita), a dostupna je za porudžbinu na našem sajtu, prilikom procesa porudžbine domena ili se može poručiti naknadno u korisničkom portalu.

U slučaju plaćanja platnim karticama, lični podaci se unose na sajtu banke.

Sigurnost prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, a kompletan proces naplate se obavlja na stranicama banke.

Provajder ne čuva podatke o platnim karticama korisnika niti su podaci o platnoj kartici u bilo kom trenutku dostupni našem sistemu.

Kolačići (Cookies)

Za potrebe naše web prezentacije, koristimo kolačiće (cookies). To su male jedinice podataka koje su korisne za efikasniju upotrebu sajta, a čak neophodne za ispravno korišćenje korisničkog portala i hosting kontrol panela. Informacije sadržane u kolačićima služe, između ostalog, za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš sajt bez teškoća koristi. Vaš internet pregledač (browser) ih skladišti na hard disku Vašeg računara. Kolačići koje mi koristimo ne sadrže nikakve podatke o ličnosti.

Većina internet pregledača automatski prihvata kolaćiće. To možete izbeći ako promenite način na koji je podešen Vaš internet pregledač.

Internet pregledači omogućavaju kontrolu i upravljanje kolačićima, pa ih možete u svakom trenutku sami i ukloniti sa svog računara. Uputstva za to možete naći na zvaničnom sajtu svog internet pregledača (browsera).

Dodatne informacije o "kolačićima" možete naći na sajtu AllAboutCookies.org.

Automatska obrada podataka

Kada posećujete naš sajt, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke ili bezbednosne svrhe. Ti podaci obuhvataju Vašu IP adresu, verziju browsera, operativni sistem koji je korišćen za pristup, pregledane strane, kretanje na sajtu i ključne reči na osnovu kojih ste došli do našeg sajta. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o posetiocima sajta, međutim, u tom kontekstu ne koriste se i ne skladište nikakvi podaci o ličnosti.

Za analizu ovih podataka koristimo Google Analytics, softver/servis kompanije Google, koja na svojim serverima skladišti i u skladu sa svojim pravilima obrađuje navedene podatke.

Zaštita, skladištenje i rokovi čuvanja podataka

Provajder će lične podatke skladištiti bezbedno i preduzeće adekvatne mere neophodne za zaštitu Vaših podataka od gubitka, neovlašćene zloupotrebe ili oštećenja. Zaposleni koji imaju pristup ličnim podacima korisnika, imaju ugovornu obavezu da podatke drže u tajnosti i mogu ih koristiti samo u svrhu identifikacije korisnika i ispunjenja ugovornih obaveza.

Podaci korisnika mogu biti skladišteni na serverima Provajdera koji su locirani u drugim zemljama, Nemačka, Velika Britanija, Holandija i Finska, ali se ličnim podacima pristupa, odnosno obrada se vrši, isključivo iz Republike Srbije.

Rokovi čuvanja podataka proizilaze iz zakonske regulative. U skladu sa aktuelnim Zakonom o PDV-u i Zakonom o računovodstvu, finansijska dokumentacija (računi) i samim tim lični podaci korisnika koji su sastavni deo finansijske dokumentacije i ugovora moraju biti čuvani najmanje 10 godina.

U ostalim slučajevima podaci o ličnosti se čuvaju shodno svrsi za koju su informacije prikupljene i obrađene u skladu sa zakonskom obavezom.

Vaši lični podaci i podaci Vaših korisnika kada je DreamWeb obrađivač ličnih podataka

U slučaju kada je Korisnik rukovalac podacima, a DreamWeb obrađivač podataka, obrada ličnih podataka korisnika je regulisana Aneksom A Opštih uslova korišćenja, Sporazum o obradi podataka. Ovo važi, na primer, ukoliko imate kod nas hostovanu internet prodavnicu, kod koje se porudžbine Vaših klijenata čuvaju i obrađuju na našim serverima, zatim za email naloge koje imate kod nas ili za podatke koje čuvate u bazama podataka smeštenim kod nas.

Završne odredbe i važenje politike privatnosti

Provajder zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. Provajder će promene objaviti na svom sajtu, a sadržaj će uvek biti dostupan putem adrese dreamweb.rs/privatnost.

Kontakt lica za zaštitu podataka

Lice zaduženo za zaštitu podataka možete kontaktirati na emailPlaćanje se može obaviti platnom karticom na sajtu, gotovinskom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci, e-bank nalogom, virmanom ili deviznim transferom iz inostranstva.
Verified by Visa MasterCard Secure Code

Web sajt koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i statističku analizu posete.
Korišćenjem našeg sajta ste saglasni sa upotrebom kolačića. Pročitajte više u našoj Politici privatnosti.

OK